Om te voorkomen dat bij overlijden veel erfbelasting betaald zou moeten worden werd in het verleden het huis van de ouders vaak al vroegtijdig op naam van de kinderen gezet. Lang geleden kon dat vrij gemakkelijk en gebeurde het vaak. Een huis werd overgedragen aan de kinderen en de ouders bleven het recht van gebruik en bewoning behouden. De voordelen die dat opleverde zijn sinds januari 2010 komen te vervallen. De regering heeft toen besloten de regels van de successiewet zodanig aan te passen dat het niet interessant meer is om de woning bij leven over te dragen aan de kinderen.

Sinds 1 januari 2010 moet worden afgerekend over de huidige waarde van het huis. Weg voordeel!
Verder kleven er nog meer nadelen aan een dergelijke overdracht van de woning aan de kinderen.
Zolang de ouders leven moeten zij over de waarde van het vruchtgebruik (recht van gebruik en bewoning) vermogensrendementsheffing betalen. Ook de kinderen zijn niet van de fiscus af. Zij moeten vermogensrendementsheffing betalen over het verschil tussen de waarde van het volle eigendom (de huidige waarde in het economisch verkeer) en de waarde van het vruchtgebruik.

In sommige gevallen is het toch de moeite waard om te overwegen om de woning aan de kinderen bij leven over te dragen. Dit is het geval wanneer de werkelijke waarde van de woning lager is dan de WOZ-waarde.

Zit uw vermogen niet in uw woning, dan geeft de regeling ouder-kindschenkingen de mogelijkheid om belastingvrij te schenken. Er mag -onder bepaalde voorwaarden- maximaal € 100.000,- geschonken worden aan kinderen. De belangrijkste zet ik hieronder op een rij.

  • Het geld wordt gebruikt voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning van uw kind. Of het geld wordt gebruikt voor de aflossing van zijn of haar hypotheek of restschuld.
  • Het kind is tussen de 18 en 40 jaar.
  • U mag maar één keer per kind gebruik maken van deze verhoogde vrijstelling om te kunnen schenken aan uw kind.

Wilt u weten of het interessant en mogelijk is voor u om uw woning vroegtijdig over te dragen aan uw kind of uw kind een schenking te geven? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Mariëlle Wouters-Heestermans
www.seniorenadviesmariellewouters.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *